help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2014
Pagina:45194
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 55328 + 54867
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014
Art. 4, § 1: de dag waarop het besluit tot benoeming van de leden van de in dit artikel bedoelde Commissie Kunstenaars in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt, met name op 07/08/2014 (zie het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de
Toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart, BS 07/08/2014, p. 57603)

Overgangsbepalingen: art. 4, §2

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...