help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzondere wet van 4 april 2014 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2014
Aard van de akte: Bijzondere wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/2014
Editie:1
Pagina:32301
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 4, 5, 19, 20, 21, 22, 28 en 36, 1°: te bepalen door de Koning
Art. 12 wat betreft de invoeging van artikel 34, § 5, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof: "treedt in werking op de dag waarop het Hof ten minste een derde rechters van elk geslacht telt".

Periode van geldigheid van 25/04/2014 tot ...