help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 december 2013 tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2014
Editie:2
Pagina:13827
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2016 ("Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de 24e maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Uiterste datum; de Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de bovenvermelde datum

Periode van geldigheid van 01/03/2016 tot ...
Opmerkingen De verwijzingen naar de parlementaire stukken van de Senaat, bekendgemaakt in het BS, zijn onjuist.