help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 12. Dezember 2013 zur Zustimmung zu dem Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, angenommen in Genf am 16. Juni 2011 von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer einhundertsten Sitzung

Decreet van 12 december 2013 houdende instemming met het verdrag inzake waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen te Genève op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderdste zitting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2013
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/2014
Editie:1
Pagina:13352
Advies van de Raad van State 54067
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/02/2014 tot ...