help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de uitvoering van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/2014
Editie:1
Pagina:13327
Advies van de Raad van State 54458
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014
Art. 3, 2°: 01/01/2016
Art. 8, tweede lid: 01/01/2015
Art. 9, tweede lid: 01/01/2017

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...