help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Waterwegen en Zeekanaal NV - Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht - Besluit van de Raad van Bestuur van 8 januari 2014 houdende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur betreffende de delegatie van bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2014
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2014
Editie:2
Pagina:8900
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 08/01/2014

Periode van geldigheid van 08/01/2014 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.