help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/2014
Aard van de akte: Bijzondere wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2014
Editie:1
Pagina:8594
Advies van de Raad van State 53901
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2014
Art. 6 tot 20, 59 en 75: 01/07/2014 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2015
Art. 60: "van toepassing vanaf aanslagjaar 2014 met dien verstande dat bij de toepassing van het artikel 54/2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, voor dat aanslagjaar rekening wordt gehouden met de gewestelijke belastingverminderingen die zijn genomen op basis van artikel 6, § 2, eerste lid, 4°, zoals dat artikel bestond alvorens het is gewijzigd bij artikel 15 van deze bijzondere wet"
Art. 76 en 78: 01/01/2014
Art. 5, 69 tot 71 en 81: 01/01/2015

Overgangsbepalingen: art. 79 en 80

Periode van geldigheid van 01/07/2014 tot ...