help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

6 januari 2014 - Herziening van artikel 123, §2 van de Grondwet

6. Januar 2014 - Revision von Artikel 123, §2 der Verfassung


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/2014
Aard van de akte: Grondwet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2014
Editie:1
Pagina:8580
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/01/2014 tot ...