help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 29/11/2013
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/01/2014
Page:6943
Avis du Conseil d'Etat 54300
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2014
Art. 1, 2° en 3°, art. 5, art. 13, 6° en art. 14, 2°: 01/01/2015

Art. 23 is van toepassing op dossiers waar de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd voor 1 januari 2014 en waar de EPB-aangifte op datum van inwerkingtreding van dit besluit nog moet worden ingediend.

Période de vigueur du 01/01/2014 au ...