help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2014
Editie:1
Pagina:6728
Advies van de Raad van State 52651 + 53584
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2: dag van bekendmaking
Art. 3: 01/01/2013 (art. 5)
Art. 4: TT: 01/07/1992 - 30/06/1993 (art. 5)
Art. 6 tot 8: 06/02/2014 ("de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad") (art. 19)
Art. 9 wat betreft de vervanging van W 10/04/1971, art. 59quater, vierde lid (zonder 2°): 06/02/2014 ("de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad") (art. 19)
Art. 9 wat betreft de invoeging van een 2° in W 10/04/1971, art. 59quater, vierde lid: oorspronkelijk bepaald door het artikel 19 van deze wet op 31/12/2015 (uiterste datum die de Koning kan vervroegen) en vervroegd tot 01/09/2014 door het KB 27/05/2014 (BS 05/08/2014, p. 57167)
Art. 10 tot 18 en 19, tweede lid en derde lid: 06/02/2014 ("de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad") (art. 19, eerste lid)
Art. 20 tot 25: 31/12/2015 (uiterste datum die de Koning kan vervroegen) (art. 26)
Art. 27: 10de dag na bekendmaking
Art. 28: 01/01/2014 (art. 32)
Art. 29 tot 31: 01/02/2014 ("op de eerste dag van de maand na die waarin deze wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad") (art. 32)
Art. 33: 01/01/2013 (art. 34)

Overgangsbepalingen: art. 14


Periode van geldigheid van 01/07/1992 tot ...