help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 19 december 2013 houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2013
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/01/2014
Pagina:5354
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 19/12/2013 ("op de dag van haar bekrachtiging door het Verenigd College")

Uitwerking: begrotingsjaar 2013

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot 31/12/2013