help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters

Citeertitel: "Subsidiebesluit van 22 november 2013"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/2014
Editie:1
Pagina:1291
Advies van de Raad van State 53682
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2014

Overgangsbepalingen: art. 53 tot 65

Periode van geldigheid van 01/04/2014 tot ...
Opmerkingen Art. 52, 2° en 7°: niet geanalyseerd omdat de opgeheven akten niet in de databank werd opgenomen.