help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Citeertitel: "Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2013
Editie:1
Pagina:103805
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 54433
Inwerkingtreding / Uitwerking Titel 1, 3, 4, 5, 6 en 7: 01/01/2014
Titel 2: "aanslagjaar 2014"
Titel 4, hoofdstuk 1 en artikel 5.0.0.0.1, 2°, 3° en 8°: "aanslagjaar 2014 voor wat betreft de bepalingen van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet die overeenkomstig de concordantietabel 1 uit bijlage 1 een corresponderende bepaling hebben in titel 2 van dit besluit"

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...
Opmerkingen Op 22/01/2015 hebben een aantal artikelen nog geen inhoud; ze zijn "voorbehouden voor toekomstig gebruik". Vb.: art. 2.1.1.0.1 tot art. 2.1.5.0.1; art. 2.7.1.0.1 tot 2.7.7.0.1 ingevoegd bij BVR 19/12/2014, art. 28.