help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen van 20 december 2013 tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties voor het jaar 2014


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2013
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2013
Editie:1
Pagina:103395
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot 31/12/2014
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.