help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen van 20 december 2013 tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties voor het jaar 2014


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 20/12/2013
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/12/2013
Edition:1
Page:103395
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2014

TT

Période de vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2014
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.