help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 17 december 2013 - Belgische Mededingingsautoriteit - Richtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de huiszoekingsprocedure


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/2013
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/2013
Pagina:102122
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld