help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/2013
Editie:3
Pagina:101840
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014 (van kracht vanaf 1 januari van het jaar volgend op de aanpassing van de bedragen; art. 1409, §2, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek)

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot 31/12/2014