help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2015
Editie:2
Pagina:13855
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 54638
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, § 2 en § 4, en 81: dag van bekendmaking
Art. 1, § 1 en § 3, en, art. 3, voor wat betreft de invoeging van artikelen 21 tot 65 in W 23/07/1926: op de datum van inwerkingtreding van het besluit bedoeld in artikel 1, § 2 (lees: datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de statuten van HR Rail)
Art. 2, de overige bepalingen van artikel 3 (invoeging van art. 66 tot 153), de artikelen 4 tot 80 en artikel 82: 01/01/2014 of op een latere door de Koning vastgestelde datum doch uiterlijk op 1 april 2014

Overgangsbepalingen: art. 74 tot 79

Periode van geldigheid van 16/12/2013 tot ...
Opmerkingen Terminologische wijzigingen; "De woorden « Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding » of « Kas voor geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding » worden vervangen door de woorden « Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail » in alle wettelijke en reglementaire bepalingen" (art. 61)