help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 28 november 2007 betreffende de delegatie van vevoegeheden aan de gedelegeerd bestuurder


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/2007
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/2008
Pagina:28956
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van ondertekening

Periode van geldigheid van 28/11/2007 tot 08/12/2013
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 6 vervangt het besluit van de raad van bestuur van 28 september 2005 tot delegatie van bevoegdheden inzake de algemene werking aan ambtenaren van de Vlaamse Landmaatschappij dat niet in de databank opgenomen is.