help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief 208bis (ns) van 27 november 2013 betreffende de gerechtskosten in strafzaken - Btw op tolken in uitvoering van een gerechtelijke opdracht (Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Gerechtskosten)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/2013
Nummer: 208bis
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/2013
Editie:2
Pagina:95907
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/12/2013 tot ...
Opmerkingen Deze akte werd enkel als voorbeeld opgenomen.
U kan dit soort akte op de website van Fisconetplus terugvinden: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/main.do?home=true
De beslissingen en omzendbrieven inzake btw staan onder de rubriek "Administratieve richtlijnen en commentaren".