help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 november 2013 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2011/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 en opheffing van diverse koninklijke besluiten betreffende metrologie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/12/2013
Editie:2
Pagina:95430
Advies van de Raad van State Geen advies binnen gevraagde termijn
Rolnummer: 54037
Pas d'avis dans le délai demandé
Numéro de rôle: 54037
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2015

Overgangsbepalingen: art. 3 en 5

Periode van geldigheid van 01/12/2015 tot ...