help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocolakkoord van de Ministers die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben van 30 september 2013, betreffende de registratie van de behandelingsaanvagen betreffende drugs en alcohol door middel van de Europese Treatment Demand Indicator


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/2013
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/2013
Pagina:86524
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum van inwerkingtreding niet vermeld. Bijgevolg kan de dag van ondertekening als de eerste mogelijke datum van toepassing beschouwd worden.


Periode van geldigheid van 30/09/2013 tot 18/10/2015
Opmerkingen Gelet op zijn inhoud, kan deze akte als samenwerkingsakkoord gekwalificeerd worden.