help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 maart 1995 rijkswachtdetachementen belast met de uitoefening van de politie van de militairen bij de Belgische strijdkrachten gestationeerd in de Bondsrepubliek Duitsland - (W 9 januari 1953 goedk. Overeenkomst NATO 19 juni 1951 + de wet van 6 mei 1963 goedk. Aanvullende Overeenkomst NATO 3 augustus 1959)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/1995
Pagina:8166
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995

Periode van geldigheid van 01/01/1995 tot 01/04/2001