help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 september 2013 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2013
Editie:2
Pagina:68844
Advies van de Raad van State 53574
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/10/2013 ("de tiende dag nadat het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt")
Art. 1 tot 4 en 7 tot 10: 01/01/2007
Art. 5: 31/12/2009
Art. 6: 31/12/2011

Overgangsbepalingen: art. 10 tot 13

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...