help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 januari 1995 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1992 tot vaststelling van het tarief der ontledingen uitgevoerd door het Rijksstation voor Plantenziekten te Merelbeke


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/1995
Pagina:4932
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1995

Periode van geldigheid van 01/04/1995 tot ...