help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 juli 2013 betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2013
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/2013
Editie:2
Pagina:63202
Advies van de Raad van State 53423
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2013 ("de eerste dag van de tweede maand volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad")
Art. 5, § 1, 1°, d), en 7, § 2, 5°: 07/04/2014 ("op de datum van inwerkingtreding van art. 8 van de (OBHG 03/07/2008)" te bepalen door de Regering)Periode van geldigheid van 01/11/2013 tot 30/09/2019