help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening nr. 13-05 van 30 mei 2013 houdend de wijziging van de verordening houdende de oprichting van een begrotingsfonds kinderdagverblijven, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20122013-0624


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/2013
Nummer: 13-05
Aard van de akte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/09/2013
Pagina:60633
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2013

Periode van geldigheid van 01/07/2013 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.