help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 24. Juni 2013 über Massnahmen im Unterrichtswesen und in der Beschäftigung - 2013

Decreet van 24 juni 2013 houdende maatregelen inzake onderwijs en werkgelegenheid - 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/2013
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/09/2013
Pagina:60356
Advies van de Raad van State 52931
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2013
Art. 2: 01/09/2011
Art. 24 tot 26, 30, 50 en 107 tot 109: 01/07/2013
Art. 10, 22, 23, 27 tot 29, 39, 40, 48, 49, 57, 62, 105, 106, 110 tot 112 et 147, tweede en derde lid: 01/01/2014
Art. 123: 01/04/2013
Art. 126: 01/09/2012
Art. 141: 01/09/2014
Art. 156 en 163, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid: 01/01/2013
Art. 157,1°: 01/09/2005
Art. 157, 2°: 01/09/2006
Art. 164: 01/04/2012


Periode van geldigheid van 01/09/2005 tot ...