help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/08/2013
Pagina:56120
Advies van de Raad van State 51933 + 50870
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/09/2013 ("op de tiende dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 14

Periode van geldigheid van 10/09/2013 tot ...
Opmerkingen Bijlage 1: deze bijlage is onderverdeeld in artikelen. Daarom maakt deze bijlage het voorwerp uit van een afzonderlijke fiche die bij deze akte gevoegd wordt: zie de bijlage die vermeld wordt onder de rubriek "Bijlage(n)"; om de eraan eventuele aangebrachte wijzigingen te bekijken, klikt u erop en raadpleegt u de analyse.

Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 27/02/2013