help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot instelling van een Hoge Raad voor de Antropogenetica


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/08/2013
Pagina:54618
Advies van de Raad van State 53399
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/08/2013 tot ...