help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/2013
Editie:2
Pagina:54381
Advies van de Raad van State 52995
Inwerkingtreding / Uitwerking 24/08/2013 ("de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 2 en 3: 08/03/2012

Periode van geldigheid van 08/03/2012 tot ...