help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 juli 2013 houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2013
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/2013
Editie:2
Pagina:53258
Advies van de Raad van State 52043
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/08/2013 ("op de dag die volgt op de bekendmaking")
Art. 2 in zoverre dit artikel art. 180 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie vervangt door een nieuw artikel dat geen paragraaf 4 bevat: 14/08/2013 ("op de dag die volgt op de bekendmaking")
Art. 2 in zoverre dit artikel een paragraaf 4 invoegt in art. 180 van het voormelde decreet van 27 maart 2009: "de tiende dag na de bekendmaking van het besluit van de Vlaamse Regering bedoeld in artikel 2, § 4" (begrijp: de tiende dag na bekendmaking van het besluit van de Vlaamse Regering bedoeld in artikel 180, §4, van het voormelde decreet van 27 maart 2009)

Overgangsbepalingen: art. 5 en 6, tweede lid


Periode van geldigheid van 14/08/2013 tot ...