help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst en gebouwen
voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening]
Decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen
voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2013
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/2013
Editie:2
Pagina:53250
Advies van de Raad van State 52587 + 53413
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/08/2013 tot ...