help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek - "Zwin en Zwinbosjes"»


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 12/07/2013
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 01/08/2013
Edition:1
Page:48217
  • 04/11/2013 (Recours CE, extrait ou mention)
    2 berichten
Avis du Conseil d'Etat 53470
Entrée en vigueur / Effet Veertien dagen na de bekendmaking
(Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.8)

Période de vigueur du 15/08/2013 au ...