help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 juni 2013 houdende vastlegging van de specificaties waaronder de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt tussen de organen en personeelsleden van de gemeente, de provincie of het district die een beslissing nemen, en de toezichthoudende overheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/06/2013
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/07/2013
Pagina:47680
Advies van de Raad van State 53388
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/08/2013 tot 25/03/2015