help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief FB/VLABEL/2013/1 van 19 juli 2013 - Richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 33, 36bis en 95 WIGB en artikel 2, tweede lid, Eurovignetwet van 27 december 1994. Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. Erkenning van de takeldiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2013
Nummer: FB/VLABEL/2013/1
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/2013
Pagina:47581
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Behoudens een gunstigere overeenkomst of een in overleg vervroegde toepassing, is deze omzendbrief van onmiddellijke toepassing na de kennisgeving van de erkenning van de takeldiensten door de Vlaamse Belastingdienst. De omzendbrief is uiterlijk op 15 augustus 2013 van toepassing op alle opdrachten die uitgaan van de Vlaamse
Belastingdienst." (punt 5)


Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2015