help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/2013
Editie:2
Pagina:47284
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 31/10/2017 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 03/04/2015
Advies van de Raad van State 51907
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking, behalve de artikelen 9 tot 14 en 17 tot 19 die op 01/05/2014 in werking treden ("de eerste kalenderdag van de tiende maand die volgt op de maand tijdens welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad bekend is gemaakt")

Buitenwerkingtreding: 30/06/2020 is de door NBB aangekondigde waarschijnlijke datum. Zie het bij het KB 23/06/2019 bijgevoegde verslag aan de Koning; zie ook "Alle" in de analyse. Deze datum stemt overeen met de datum van inproductiename van het CAP2 zoals bedoeld door artikel 1, tweede lid, 4° van het KB 07/04/2019 'betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten'.

Periode van geldigheid van 26/07/2013 tot 30/06/2020