help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19februari 2013 tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/2013
Editie:2
Pagina:45447
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/01/2007

Periode van geldigheid van 07/01/2007 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.