help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 juni 2013 houdende instemming met
1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, zoals gewijzigd door het protocol van 10 september 2009;
2° het protocol tot wijziging van de overeenkomst, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 10 september 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/2013
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/2013
Pagina:42694
Advies van de Raad van State 52377
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/07/2013 tot ...