help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van de gedelegeerd bestuurder van 12 juni 2013 betreffende de wijziging van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 22 augustus 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/2013
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/2013
Pagina:42119
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/06/2013

Periode van geldigheid van 12/06/2013 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.