help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 juni 2013 houdende instemming met :
1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol, beide ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst van 20 april 1994 en door het protocol van 8 maart 2010;
2° de aanvullende overeenkomst tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994;
3° het protocol tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, zoals gewijzigd, ondertekend te Brussel op 8 maart 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/2013
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/07/2013
Pagina:41859
Advies van de Raad van State 52349
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/07/2013 tot ...