help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 mei 2013 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese unie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/2013
Pagina:36896
Advies van de Raad van State 52552
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 32, §2

Periode van geldigheid van 23/06/2013 tot ...