help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/05/2013
Pagina:26417
Advies van de Raad van State 52601
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/05/2013 ("op de dag die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad")
Art. 69 tot 72: "op de dag dat het decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in werking treedt" (dit decreet bestaat nog niet op de datum van de bekendmaking van BVR 22/03/2013; zie Vl. Parl. Stuk 1966 (2012-2013) nr. 1; http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=872482)

Overgangsbepalingen: art. 75 en 76

Periode van geldigheid van 17/05/2013 tot ...