help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/2013
Pagina:25248
 • 16/02/2015 (Rechtzetting)
  Art. 7: Franse tekst
  Art. 8 en 9
  Art. 12: Franse tekst
  Art. 13: Nederlanse tekst
 • 16/02/2015 (Rechtzetting)
  Art. 2 en 6: Franse tekst
 • 18/02/2014 (Duitse vertaling)
Advies van de Raad van State 51810 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning: volledig uitgevoerd

Art. 2 tot 12: 06/09/2013 (KB 30/08/2013)
Art. 13: 12/12/2013 (KB 08/12/2013)

Periode van geldigheid van 06/09/2013 tot ...