help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 november 1992 tot uitvoering, wat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van artikel 94, § 2, b, van de programmawet van 30 december 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/1992
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/1993
Pagina:13966
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991

TT 31/12/1991