help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 maart 2013 houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/2013
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/2013
Editie:2
Pagina:19286
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2013

Buitenwerkingtreding: 31/12/2013

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot 31/12/2013
Opmerkingen Het MBVO 13/03/2013 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij het ontwerp van besluit voor advies aan de Raad van State werd voorgelegd, bevat de databank geen besluiten 'houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen' voor het jaar xxxx, in uitvoering van art. 33 van DVO 23/12/2011 'betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen'.