help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 13 maart 2013 houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2013


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 13/03/2013
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/03/2013
Edition:2
Page:19286
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/01/2013

Buitenwerkingtreding: 31/12/2013

TT

Période de vigueur du 01/01/2013 au 31/12/2013
Remarques Het MBVO 13/03/2013 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij het ontwerp van besluit voor advies aan de Raad van State werd voorgelegd, bevat de databank geen besluiten 'houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen' voor het jaar xxxx, in uitvoering van art. 33 van DVO 23/12/2011 'betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen'.