help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/2013
Pagina:12945
  • 25/03/2014 (Duitse vertaling)
    Art. 46 tot 66 en 78 tot 84
  • 04/09/2013 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 10, 15 tot 30, 37, 38, 45, 67, 74 tot 77 en 85
  • 19/08/2013 (Duitse vertaling)
    art. 39 tot 44
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2013. De Koning kan echter voor iedere bepaling van deze wet, evenals voor ieder onderdeel van de bepalingen ervan, een vroegere datum van inwerkingtreding bepalen.
Art. 2 tot 14 en 23: te bepalen door de Koning en, uiterlijk, op 01/09/2015
Art. 68 tot 73: te bepalen door de Minister van Justitie en uiterlijk op 01/09/2013 (KB 17/08/2013, art. 15)

Overgangsbepalingen met betrekking tot de artikelen 68 tot 73: KB 17/08/2013, art. 15


Periode van geldigheid van 01/09/2013 tot ...