help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 juli 2012 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft het rijden spijts het verval van het recht tot sturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/02/2013
Pagina:7339
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2013 ("op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/03/2013 tot ...
Opmerkingen De referenties naar de parlementaire stukken (Kamer van Volksvertegenwoordigers), zoals bekendgemaakt in het BS, zijn onjuist.