help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 januari 2013 tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2013
Editie:1
Pagina:5000
Advies van de Raad van State 51805
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/02/2013 tot ...